Pravidlá formátovania článkov

Nadpisy - veľké písmeno iba na začiatku a v menách, názvoch a pod., žiadne tri výkričníky na konci zamyslieť sa aj nad samotným názvom....
Uvodník -- rozsah cca 50-100 slov, nepoužívať v ňom napisy, rôzne formáty pisma (italic, bold a pod.)
Zadať - - 4-5 tagov
Podnadpisy -- kapitol nečíslovať - jednotne použiť značku H2 bez ďaľšieho formátu pisma (italic, bold a pod.)
Autori článku -- uviesť pred zdroje v jednom riadku za sebou
Zdroje --odkiaľ sa čerpalo uviesť niekoľko

Príklady lepšie (no nie bezchybne :) ) formátovaných článkov
http://epodnikanie.euin.org/node/74
http://epodnikanie.euin.org/node/73

Bezpečnostný audit v informačnej bezpečnosti

V tomto dokumente popisujem pojem a ciele informačnej bezpečnosti, pojem a základné časti bezpečnostnej politiky. Ďalej stručne opisujem bezpečnostný audit a rozdeľujem ho podľa typov. Z každého typu stručne popisujem niekoľko príkladov daného typu auditu.

Inovatívne podnikanie

Inovatívny podnik – taký, ktorý vo všetkých smeroch uvažuje a koná inak ako ostatní. Pritom nejde iba o dobré nápady. Je to kombinácia dobrých nápadov, motivovaných pracovníkov a inštinktívneho porozumenia toho, čo chcú zákazníci.

Oslo manuál

Oslo manuál obsahuje pokyny pre zhromažďovanie a využívanie údajov o priemyselnej inovácii.

Spokojnosť zákazníka

obrázok k článku prebraný z:
http://blog.plat4m.sk/ako-zlepsit-vztah-s-vasimi-zakaznikmi/
Výrobkov je dnes na trhu také obrovské množstvo, že málokto si je istý, či práve zvolil to najlepšie riešenie. Psychologický fenomén odporúčania od iných spotrebiteľov upokojuje a poskytuje dôkaz, že "keď to vyhovelo iným s podobnými potrebami, bude to dobré aj pre mňa". Tento princíp priviedol k takmer k dokonalosti Amazon, kde sa nám pri nákupe na internete zobrazuje aj odporúčanie, aké iné výrobky si kúpili ľudia, ktorí objednali nami zvolenú položku a ako sú s ňou spokojný.

MARKETINGOVÉ PLÁNOVANIE

MARKETINGOVÉ PLÁNOVANIE

Marketingové plánovanie a ostatné činnosti marketingového manažmentu navzájom súvisia.

Marketéri plánujú svoje analytické, implementačné a kontrolné činnosti: analýza poskytuje vstupy pre plánovanie, implementáciu a kontrolu, kontrola zabezpečuje spätnú väzbu pre ďalšie plánovanie a implementáciu.

Firma najprv vypracuje rámcové strategické plány, ktoré sa potom pretransformujú do marketingových a iných plánov pre každú divíziu, produkt a značku.

S eBooks to ide ľahšie

Pojem E-Book (elektronická kniha, eBook, ebook, digitálna kniha) sa najčastejšie používa pre označenie digitálneho ekvivalentu tlačenej knihy. Niekedy sa pojmom E-Book označuje zariadenie, ktoré je špeciálne upravené pre čítanie takýchto súborov. Výstižnejšie by v tomto prípade bolo označenie čítačka elektronických kníh (ebook reader).

Direct marketing (priamy marketing)

obrázok k článku prebratý z:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQWnmmnwnI-T1v9Sc_j...

Priamy marketing je interaktívny marketingový systém, ktorý využíva jedno alebo viaceré reklamné médiá na vytvorenie merateľnej odozvy resp. istej transakcie na akomkoľvek mieste. Toto miesto sa nazýva nelimitovaný priestor. Priamo komunikuje poskytovateľ produktu a klient (aj tzv. marketingových priamych vzťahov).

Tags:

Emotional design, company design and elements with impact on decision of potential customer

photo taken from http://www.freeimages.com/photo/1431130

Design as a part of marketing and business strategy

It is a dream of every businessman to persuade a customer in order to pay more for a same product or to make a bigger purchase than he planned to. Additionally, many companies nowadays regularly prepare various projects and offers with aim to convince customers to buy a more expensive product with parameters and options they do not really need.

Emotional design ,Firemný dizajn a prvky ovplyvňujúce rozhodnutie potencionálneho zákazníka

foto k článku prebraté z http://www.freeimages.com/photo/1439274

Dizajn ako súčasť marketingovej a obchodnej stratégie


Presvedčiť zákazníka, aby zaplatil za totožný produkt viac, alebo aby urobil väčší nákup, ako mal pôvodne v pláne, je sen každého predajcu. Mnoho firiem v súčasnosti navyše bežne predkladá a pripravuje rôzne akcie s cieľom, aby ľudí presvedčili k tomu, aby si kúpili drahší produkt s parametrami a možnosťami, ktoré v skutočnosti ani nepotrebujú.

Stránky

Odoberať epodnikanie.euin.org RSS