Úspešné podnikanie

E-shopy a neprevzatý tovar (na dobierku či osobný odber)

Úspešné podnikanie - Ut, 01/19/2016 - 22:22
Môže e-shop účtovať zákazníkovi storno poplatok za neprevzatú dobierku alebo nevyzdvihnutý tovar? Môže internetový obchod žiadať poplatky za uskladnenie takého tovaru? Ako postupovať, ak si zákazník neprevezme tovar? 0

Povinnosť e-shopov zverejniť informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

Úspešné podnikanie - Ne, 01/17/2016 - 04:47
Od 1. februára 2016 majú e-shopy ďalšiu informačnú povinnosť – zverejniť na svojich webstránkach informácie pre spotrebiteľa o možnosti využitia alternatívneho rešienia sporov (ARS) a tiež o platforme RSO. 0

Tip na januárový ples: 14. historický benefičný bál 2016

Úspešné podnikanie - Št, 01/14/2016 - 19:40
Máme pre vás tip na skvelé plesové podujatie, kde sa výborne zabavíte! Historický benefičný bál je tradičný ples (štrnásty ročník), ktorý sa tento rok koná 22. januára o 19.00 v Mlynskej doline v Bratislave v sále UPC. 0

Od januára môžu virtuálnu registračnú pokladňu používať všetci podnikatelia

Úspešné podnikanie - St, 01/06/2016 - 15:37
Od januára 2016 môžu virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) používať všetci podnikatelia. Do tohto dátumu mohli VRP používať len tí podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť používať VRP v roku 2015. 0

Od 1. februára 2016 budú čísla bankových účtov fungovať len cez IBAN

Úspešné podnikanie - Ut, 01/05/2016 - 14:54
Starý formát čísla účtu bude možné používať len do konca tohto mesiaca. Právnické osoby musia používať IBAN už od minulého roka. 0

Daňový úrad má od nového roka nové možnosti kontroly e-shopov

Úspešné podnikanie - Po, 01/04/2016 - 19:50

Rozšíril sa okruh subjektov a informácií, ktoré musia tieto subjekty „nabonzovať“ o vašom podnikaní daňovému úradu.

Príspevok Daňový úrad má od nového roka nové možnosti kontroly e-shopov zobrazený najskôr ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE.

0

Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2016 pre SZČO

Úspešné podnikanie - Ne, 01/03/2016 - 02:27

Pozrite si výšku minimálnych odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne na rok 2016 pre živnostníkov a SZČO.

Príspevok Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2016 pre SZČO zobrazený najskôr ÚSPEŠNÉ PODNIKANIE.

0

Znížená sadzba DPH na vybrané potraviny od 1.1.2016

Úspešné podnikanie - So, 01/02/2016 - 15:00
Ak predávate potraviny, nezabudnite preceniť vybrané druhy tovarov, ktorým bola znížená daň z pridanej hodnoty. 0

Najväčšie byrokratické nezmysly roka 2015

Úspešné podnikanie - Pi, 01/01/2016 - 03:58
Prečítajte, ktoré nezmyselné povinnosti a opatrenia najviac komplikujú podnikateľom život. 0

Od januára 2016 nemusíte pri založení sro vkladať do banky 5.000 EUR

Úspešné podnikanie - Št, 12/31/2015 - 19:20
Na založenie sročky nemusíte od januára 2016 vložiť 5.000 EUR do banky. Podnikanie prostredníctvom obchodnej spoločnosti bude preto od januára opäť o niečo jednoduchšie. 0

Odvody živnostníka: Zmeny od 1.1.2016 a 1.7.2016 - Zdravotná a Sociálna poisťovňa

Moje podnikanie - Ne, 12/27/2015 - 18:23

Od 1.1.2016 nastávajú zmeny vo výške minimálnych a maximálnych odvodov živnostníkov a ostatných SZČO. K 1.7.2016 sa bude prehodnocovať, ktorí živnostníci budú musieť platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne. V tomto článku sa dozviete všetky podrobnosti. Čítajte ďalej.

Zmeny od 1.1.2016

Od 1.1.2016 nastávajú zmeny vo výške minimálnych a maximálnych odvodov živnostníkov a ostatných SZČO (samostatne zárobkovo činných osôb).

Nemení sa spôsob výpočtu odvodov ani percentuálne sadzby.

Mení sa však výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. Tieto sú naviazané na priemernú mzdu v hospodárstve SR spred dvoch rokov.

Do konca roku 2015 sa minimálny a maximálny vymeriavací základ určoval na základe priemernej mzdy v roku 2013. Od 1.1.2016 sa bude určovať na základe priemernej mzdy v roku 2014.

Minimálny vymeriavací základ od 1.1.2016

Minimálny vymeriavací základ je stanovený ako 50% z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €. 

To znamená, že minimálny mesačný vymeriavací základ v roku 2016 bude 50% z 858 €, čo je 429 €.

Maximálny vymeriavací základ od 1.1.2016

Maximálny vymeriavací základ je stanovený ako 5-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

V roku 2014 bola priemerná mesačná mzda 858 €. 

To znamená, že maximálny mesačný vymeriavací základ v roku 2016 bude 5 x 858 €, čo je 4290 €.

Minimálne a maximálne odvody do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016

Sadzba zdravotných odvodov pre živnostníkov a ostatné SZČO je 14% z vymeriavacieho základu. Pre zdravotne postihnutého alebo pre poberateľa invalidného dôchodku je sadzba znížená o polovicu na 7%.

Výška minimálnych mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016 bude 14% zo 429 €, čo je 60,06 €.

Pre zdravotne postihnutého alebo poberateľa invalidného dôchodku bude výška minimálnych mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne 7% zo 429 €, čo je 30,03 € .

Výška maximálnych mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne od 1.1.2016 bude bude 14% zo 4290 €, čo je 600,60 €.

Pre zdravotne postihnutého alebo poberateľa invalidného dôchodku bude výška maximálnych mesačných odvodov do zdravotnej poisťovne 7% zo 4290 €, čo je 300,30 € .

Minimálne a maximálne odvody do Sociálnej poisťovne od 1.1.2016

Do Sociálnej poisťovne sa platia povinné odvody na tieto poistenia:

  • nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu,
  • starobné dôchodkové poistenie 18 % z vymeriavacieho základu,
  • invalidné dôchodkové poistenie 6 % z vymeriavacieho základu (neplatí ho starobný dôchodca a predčasný starobný dôchodca),
  • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Spolu je sadzba povinných odvodov do Sociálnej poisťovne 33,15% z vymeriavacieho základu.

Výška minimálnych mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.1.2016 bude 33,15% zo 429 €, čo je 142,20 €.

Výška maximálnych mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.1.2016 bude 33,15% zo 4290 €, čo je 1422,13 €.

Kedy treba prvýkrát zaplatiť zvýšené odvody

Zvýšené minimálne a maximálne odvody musia živnostníci prvýkrát zaplatiť za január 2016. Keďže odvody sa platia za mesiac pozadu, prvú platbu zvýšených minimálnych a maximálnych odvodov musia vykonať najneskôr do 8. februára 2016.

Zmeny od 1.7.2016

Ku dňu 1.7.2016 sa bude prehodnocovať, ktorí živnostníci budú musieť platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2016 do 30.6.2017.

Živnostníci, ktorí budú mať v roku 2015 hrubý príjem bez odpočítania výdavkov väčší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného pre rok 2016, budú od 1.7.2016 do 30.6.2017 povinnými platcami poistného do Sociálnej poisťovne.

Živnostníci, ktorí nebudú mať v roku 2015 hrubý príjem bez odpočítania výdavkov väčší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného pre rok 2016, nebudú od 1.7.2016 do 30.6.2017 povinnými platcami poistného do Sociálnej poisťovne.

Minimálny vymeriavací základ pre rok 2016 je 429 €.

Hranica príjmu dosiahnutého v roku 2015 pre platenie povinných odvodov do Sociálnej poisťovne 1.7.2016 do 30.6.2017 bude 12 x 429 €, čo je 5148 € .

Živnostníci, ktorí v roku 2015 dosiahnu hrubý príjem bez odpočítania výdavkov vyšší ako 5148 €, budú od 1.7.2016 do 30.6.2017 platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Živnostníci, ktorí v roku 2015 nedosiahnu hrubý príjem bez odpočítania výdavkov vyšší ako 5148 €, nebudú od 1.7.2016 do 30.6.2017 platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Záver

Hlavná zmena v odvodoch spočíva v tom, že minimálny a maximálny vymeriavací základ sa od 1.1.2016 bude vypočítavať z vyššej sumy a preto bude vyšší ako v predchádzajúcom roku.

V roku 2015 sa minimálny a maximálny vymeriavací základ určoval z priemernej mzdy v hospodárstve SR v roku 2013, čo bolo 824 €. V roku 2015 sa bude určovať z priemernej mzdy v roku 2014, čo bolo 858 €.

Keďže priemerná mzda bola v roku 2014 vyššia ako v roku 2013, zvýši aj minimálny a maximálny vymeriavací základ a teda aj minimálne a maximálne odvody v roku 2016 oproti roku 2015.

Na výšku minimálneho vymeriavacieho základu je naviazaná výška príjmu, od ktorej sú živnostníci povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Keďže minimálny vymeriavací základ sa zvýši, zvýši sa aj hranica príjmu pre povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ďalej vám odporúčam: Odvody živnostníka (SZČO) 2015 a 2016 do zdravotnej a Sociálnej poisťovne Koľko môžem zarobiť na živnosť, aby som nemusel platiť odvody?Žiadne odvody do Sociálnej poisťovne? Čo s vami bude v prípade PN, materskej, invalidity, nezamestnanosti alebo dôchodku?Živnosť popri zamestnaní a odvody - môžete ich mať nulové?Začínajúci živnostník a odvody: Musíte platiť zdravotné aj sociálne odvody? Ako môžete ušetriť? Súvisiace témy: 

Podvodné správy na Facebooku chcú heslo do vášho účtu

Úspešné podnikanie - Št, 12/10/2015 - 23:28
Na Facebooku sa šíri nový druh podvodných správ (tzv. scam), ktoré z vás chcú vylákať heslo do vášho FB účtu. Prečítajte si ako nenaletieť. 0

Preprava tovaru je umenie

Úspešné podnikanie - Št, 12/10/2015 - 11:31
Začali ste novú životnú etapu. Všetky sily a nádeje vkladáte do svojho podnikateľského sna. Pravdepodobne ste už zistili, že okrem podnikateľského ducha budete potrebovať aj vhodného obchodného partnera, ktorý vám uľahčí dosahovanie cieľov. 0

Koľko môžem zarobiť na živnosť, aby som nemusel platiť odvody?

Moje podnikanie - St, 12/09/2015 - 22:10

V tomto článku sa dozviete, či je možné, aby ste nemuseli platiť žiadne odvody. Ak áno, koľko môžete najviac zarobiť, aby ste odvody neplatili.

Od živnostníkov často dostávam takéto otázky:

Koľko môžem najviac zarobiť...
Aký musím mať príjem...
Za koľko môžem mať faktúry...

...aby som nemusel platiť odvody?

V tomto článku nájdete odpoveď. Platíte dva druhy odvodov

Ak máte živnosť, alebo ste iná SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba), platíte dva druhy odvodov:

  • Zdravotné odvody (do zdravotnej poisťovne)
  • Sociálne odvody (do Sociálnej poisťovne)
Zdravotné odvody (platíte do zdravotnej poisťovne) Zdravotné odvody platíte, aj keď nič nezarobíte

Odvody do zdravotnej poisťovne musíte platiť hneď od začiatku podnikania.

Platíte ich vždy. Aj vtedy, keď nič nezarobíte. Dokonca aj vtedy, keď ste v strate.

Možnosť neplatiť žiadne zdravotné odvody teda neexistuje.

Poznámka:

Ak máte živnosť popri zamestnaní, alebo ste poistencom štátu (napr. matka na materskej, študent, dôchodca), pri nulovom príjme zo živnosti zdravotné odvody neplatíte. To je ale len vďaka tomu, že odvody už za vás platí zamestnávateľ alebo štát.

Minimálne a maximálne zdravotné odvody

Pre platenie zdravotných odvodov je stanovená ich minimálna a maximálna výška.

Presná výška vašich odvodov závisí od výšky vášho príjmu zo živnosti, a bude sa pohybovať v rozpätí nižšie uvedenej minimálnej a maximálnej výšky.

Minimálna výška zdravotných odvodov je v roku 2015 57,68 € a v roku 2016 60,06 € mesačne.

Minimálna výška zdravotných odvodov zdravotne postihnutého alebo poberateľa invalidného dôchodku je v roku 2015 28,84 € a v roku 2016 30,03 € mesačne.

Maximálna výška zdravotných odvodov je v roku 2015 576,80 € a v roku 2016 600,60 € mesačne.

Maximálna výška zdravotných odvodov zdravotne postihnutého alebo poberateľa invalidného dôchodku je v roku 2016 288,40 € a v roku 2016 300,30 € mesačne.

Sociálne odvody (platíte do Sociálnej poisťovne) Vaša povinnosť platiť sociálne odvody sa prehodnocuje každý rok

Pri sociálnych odvodoch je situácia iná ako pri zdravotných.

Či máte povinnosť platiť sociálne odvody sa prehodnocuje nanovo každý rok k 1.7.

Ak ste v predchádzajúcom roku dosiahli hrubý príjem bez odpočítania výdavkov vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, od 1.7. aktuálneho roku až do 30.6. nasledujúceho roku musíte platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste takýto príjem nedosiahli, od 1.7. aktuálneho roku až do 30.6. nasledujúceho neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne. Ak chcete, môžete platiť dobrovoľné odvody, ak nechcete, nemusíte platiť žiadne. 

12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu v roku 2014 je 4944 € a v roku 2015 5148 €.

Ak ste v roku 2014 dosiahli príjem vyšší ako 4944 €, od 1.7.2015 do 30.6.2016 musíte platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste v roku 2014 takýto príjem nedosiahli, od 1.7.2015 do 30.6.2016 neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste v roku 2015 dosiahli príjem vyšší ako 5148 €, od 1.7.2016 do 30.6.2017 musíte platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Ak ste v roku 2015 takýto príjem nedosiahli, od 1.7.2016 do 30.6.2017 neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

V čase, kedy neplatíte povinné odvody do Sociálnej poisťovne, môžete platiť dobrovoľné odvody.

Ak však nechcete, nemusíte v tomto čase platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne.

Minimálne a maximálne sociálne odvody

Podobne ako pre zdravotné odvody, aj pre sociálne odvody je stanovená minimálna a maximálna výška.

Presná výška vašich odvodov závisí od výšky vášho príjmu zo živnosti, a bude sa pohybovať v rozpätí nižšie uvedenej minimálnej a maximálnej výšky.

Minimálna výška sociálnych odvodov je v roku 2015 136,57 € a v roku 2016 142,20 € mesačne.

Maximálna výška sociálnych odvodov je v roku 2015 1448,18 € a v roku 2016 1507,93 € mesačne.

Záver

Otázka v úvode článku znela:

Koľko môžete najviac zarobiť na živnosť, aby ste nemuseli platiť žiadne odvody?

Moja záverečná odpoveď je takáto:

Keď máte živnosť, nemáte možnosť neplatiť vôbec žiadne odvody.

Vždy musíte platiť aspoň minimálne zdravotné odvody (okrem prípadu, ak máte živnosť popri zamestnaní, alebo ste poistencom štátu).

Aby ste nemuseli platiť žiadne sociálne odvody, môžete zarobiť v hrubom bez odpočítania výdavkov najviac 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Aby ste nemuseli platiť žiadne sociálne odvody od 1.7.2015 do 30.6.2016, v roku 2014 ste mohli zarobiť najviac 4944 € (v hrubom, bez odpočítania výdavkov).

Aby ste nemuseli platiť žiadne sociálne odvody od 1.7.2016 do 30.6.2017, v roku 2015 môžete zarobiť najviac 5148 € (v hrubom, bez odpočítania výdavkov).

Všetky podrobnosti o odvodoch do zdravotnej a Sociálnej poisťovne spolu s presným postupom ich výpočtu nájdete v článku Odvody živnostníka (SZČO) do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Ďalej vám odporúčam: Odvody živnostníka - SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne 2015 a 2016Živnosť popri zamestnaní a odvody - môžete ich mať nulové?Začínajúci živnostník a odvody: Musíte platiť zdravotné aj sociálne odvody? Ako môžete ušetriť? Súvisiace témy: 

Kuriérska služba s množstvom zaujímavých bonusov

Úspešné podnikanie - Ut, 12/01/2015 - 23:19
Potrebujete súrne zaslať balík, ktorý musí byť na mieste už na druhý deň? Prevádzkujete internetový obchod a chcete svojim zákazníkom zabezpečiť len tú najlepšiu dopravu? Využite služby renomovaného dopravcu DPD s množstvom zaujímavých bonusov navyše. 0

Zabezpečte svojej firme lukratívne sídlo

Úspešné podnikanie - Po, 11/30/2015 - 11:14
Hľadáte ideálnu kanceláriu na prenájom v Bratislave? Chcete, aby boli vaše nové priestory výborne dostupné, ideálne priamo z diaľnice, nachádzali sa v lukratívnej oblasti v blízkosti bratislavského letiska a nákupných centier Avion či Pharos a ponúkli vám naozaj všetko,... 0

Dropshipping vs. Affiliate Marketing

Podnikanie - Po, 11/16/2015 - 03:07
Dropshipping a affiliate marketing sú dva veľmi podobné obchodné modely, a spôsoby, ako môžete zarobiť peniaze  cez internet. Dropshipping a affiliate marketing sú často porovnávané modely, pretože fungujú na podobnom princípe, ale niesú celkom rovnaké, lebo sú medzi nimi určité rozdiely. Na to, aby ste porozumeli rozdielu medzi affiliate marketingom a dropshippingom musíte pochopiť, ako fungujú. V tomto článku sa […]

Podnikatelia budú môcť DPH zaplatiť až po úhrade faktúry

Úspešné podnikanie - Ut, 10/20/2015 - 22:57
Od januára 2016 sa podnikatelia budú môcť rozhodnúť pre osobitný režim platby DPH a získajú tak možnosť odviesť DPH štátu až potom, čo im faktúru uhradí obchodný partner. Prečítajte si, ktorých podnikateľov sa táto možnosť týka a čo preto musia spraviť. 0

E-shop a všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Úspešné podnikanie - So, 10/17/2015 - 17:19
Čo sú všeobecné obchodné podmienky? Čo musia obsahovať obchodné podmienky v e-shope? Ako vyžiadať súhlas zákazníka s VOP? Na čo si dať pozor? Aké sú pokuty za neuvedenie povinných informácií v obchodných podmienkach alebo za nesprávne informácie? 0

Dátum spotreby a minimálna trvanlivosť – aký je medzi nimi rozdiel?

Úspešné podnikanie - Št, 10/15/2015 - 19:27
Vyrábate alebo predávate potraviny? Prečítajte si, ako musia byť označené balené potraviny dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti. 0

Stránky

Odoberať epodnikanie.euin.org agregátor - Úspešné podnikanie