Úspešné podnikanie

Čo je HACCP (správna výrobná prax)

Úspešné podnikanie - Št, 02/26/2015 - 21:32
Čo je HACCP plán? Kto ho musí mať vypracovaný? Čo musí obsahovať HACCP plán? Na čo slúži HACCP? Aké sú ciele HACPP? Komu stačí zjednodušený HACCP plán? 0

Čo je hygienický režim alebo sanitačný program

Úspešné podnikanie - Št, 02/26/2015 - 19:10
Ktoré prevádzkarne potrebujú hygienicko-sanitačný program? Čo musí obsahovať sanitačný plán? Ako sa zostavuje? 0

Čo je zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz) v potravinárstve

Úspešné podnikanie - Št, 02/26/2015 - 18:23
Na čo slúži potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti? Kto ho musí mať? Kto vystavuje zdravotný preukaz? 0

Čo je odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností (hygienické minimum)

Úspešné podnikanie - Št, 02/26/2015 - 17:42
Čo sú epidemiologicky závažné činnosti? Kto musí mať osvedčenie? Aké doklady nahrádzajú toto osvedčenie? Koľko stojí skúška? Aké sú otázky na skúške? Kto vydáva osvedčenie a akú žiadosť treba vypísať? 0

Schválenie prevádzky od hygieny

Úspešné podnikanie - Št, 02/26/2015 - 14:33
Ako a kde vybaviť schválenie prevádzkarne od hygieny. Čo musí obsahovať žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky, kde podať žiadosť a koľko to stojí. 0

Kto je zodpovedný zástupca v podnikaní

Úspešné podnikanie - Ne, 02/22/2015 - 15:35
Kto je zodpovedný zástupca podľa zákona? Aké podmienky musí spĺňať? Aké sú povinnosti zodpovedného zástupcu a podnikateľa, ktorého zastupuje? 0

Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať

Úspešné podnikanie - Št, 02/19/2015 - 21:23
Pozrite si, ktorí podnikatelia musia mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok. Kde sa podáva žiadosť na schválenie, koľko to stojí a čo musí žiadosť obsahovať. Aké náležitosti musí mať prevádzkový poriadok. Stiahnite si vzory prevádzkových poriadkov pre rôzne druhy prevádzkární. 0

Podnikatelia, máte na svojom webe oznam o cookies?

Úspešné podnikanie - Ut, 02/17/2015 - 22:26
Viete, že ak váš web používa cookies, musíte od návštevníka získať súhlas na ich ukladanie? Pozrite si, ako to riešiť na vašom webe. 0

Kedy živnostník nemusí podať daňové priznanie

Úspešné podnikanie - Ut, 02/17/2015 - 21:04
Ak vaše príjmy za rok 2014 nepresiahli 1901,67 EUR, nemusíte podať daňové priznanie. 0

Vypracované otázky z testu pre získanie príspevku na podnikanie

Úspešné podnikanie - Ut, 02/17/2015 - 19:13
Odpovede na 100 otázok, ktoré môžete dostať v teste pre získanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť. 0

Ako získať príspevok na podnikanie v roku 2015

Úspešné podnikanie - Po, 02/16/2015 - 18:42
Všetko, čo potrebujete vedieť o príspevku na podnikanie. Kompletný sprievodca pre získanie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť od úradu práce. 0

Výhody a nevýhody podnikania a práce z domu

Úspešné podnikanie - Ne, 02/15/2015 - 20:23
Aké sú výhody a nevýhody práce z domu? V čom je lepší home office? Čo je na teleworkingu najnáročnejšie? 0

Živnostník (SZČO) a účet v banke

Úspešné podnikanie - Pi, 02/13/2015 - 12:00
Musí mať živnostník účet v banke? Musí si SZČO otvoriť podnikateľský účet alebo stačí osobný účet? Prečítajte si, prečo je vhodné otvoriť si pre podnikanie osobitný účet. 0

Čo je franchising? Ako podnikať s menším rizikom

Úspešné podnikanie - Po, 02/09/2015 - 17:40
Aké sú výhody a nevýhody franchisingového podnikania na Slovensku. Ako funguje franchising, koľko to stojí a aké koncepty franchisingu sú dostupné na Slovensku. 0

Ako vybaviť odklad daňového priznania v roku 2015

Úspešné podnikanie - Ne, 02/08/2015 - 17:41
Ako podať oznámenie o odklade daňového priznania. Daňové priznanie môžete podať až o tri mesiace neskôr, v niektorých prípadoch aj o 6 mesiacov neskôr. Stiahnite si vzor oznámenia o odklade daňového priznania. 0

Chcete vedieť, aké dane platí vaša konkurencia?

Úspešné podnikanie - Št, 02/05/2015 - 16:14
Pozrite si zoznam firiem, ktoré zaplatili daň štátu za rok 2013, a v akej výške. 0

Máte v prevádzke správny oznam o zákaze fajčenia s doplnkovým textom?

Úspešné podnikanie - Št, 02/05/2015 - 00:04
Ako má vyzerať zákaz fajčenia v prevádzke? Aký doplňujúci text musí byť pripojený k piktogramu? Kto kontroluje zákaz fajčenia? Aké sú pokuty? Akú formu musí mať tabuľka so zákazom fajčenia? 0

Na čo sa zameriava hygienická kontrola v reštauráciach

Úspešné podnikanie - St, 02/04/2015 - 00:02
Čo zaujíma hygienickú kontrolu? Aké nedostatky zvyčajne kontrolujú? Pozrite si najčastejšie nedostatky a pripravte sa tak na kontrolu vo svojej reštaurácii. 0

Vypracovanie daňového priznania bez starostí

Úspešné podnikanie - Ut, 02/03/2015 - 15:07
Opäť je tu obdobie plné zhonu a nervozity spojené s podávaním daňového priznania. Termíny stanovené štátom sú neúprosné, a preto je potrebné stihnúť všetko na čas. Inak by vás čakali pokuty, ktoré sa môžu pohybovať aj v likvidačných čiastkach. 0

Čo je zariadenie spoločného stravovania

Úspešné podnikanie - Ut, 02/03/2015 - 14:52
Prevádzkujete reštauráciu, bufet, kaviareň, stánok rýchleho občerstvenia alebo inú prevádzku, kde pripravujete a podávate jedlá či nápoje? Potom sa na vás vzťahujú pravidlá a zákony o zariadeniach spoločného stravovania. 0

Stránky

Odoberať epodnikanie.euin.org agregátor - Úspešné podnikanie