Digitálny marketing


digital marketing- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adobe_Digital_Marketing_Suite.png
Digitálny marketing môžeme v zjednodušenej forme popísať ako možnosť šírenia niektorých produktov v digitálnej podobe smerom k prijímateľovi. Je to nová forma marketingu, ktorá je závislá na neustálom poznávaní nových technologických výdobytkov dnešnej doby.

Digitálna technológia otvorila nové cesty pre predaj produktov. Poskytuje spotrebiteľovi predtým nepredstaviteľné množstvo a kvalitu informácií v ľahko prístupnej forme. Spotrebitelia si môžu sami vybrať produkt na základe rôznych atribútov: cena, výživová hodnota, funkčnosť alebo kombináciou atribútov cena/hodnota. Digitálna technológia spôsobila, že zákazník sám vytvára zásadný posun v dynamike marketingu.

Frey definoval vo svojej knihe digitálny marketing ako interaktívnu marketingovú kampaň, ktorá využíva internet alebo služby mobilných operátorov, s cieľom propagovať produkt.
Pri plánovaní online digitálnej komunikačnej kampane, si musia marketéri položiť tri základné otázky:

 1. Ako a akým spôsobom si vzájomne vymieňať informácie so zákazníkom, samozrejme z jeho súhlasom?
 2. Ako zabezpečiť, aby boli produkty a informácie o nich všade tam, kde si ich zákazníci želajú nájsť?
 3. Ako ovplyvniť spotrebiteľské vnímanie spoločnosti a jej produktov cez médiá a kontaktné zákaznícke miesta?

Keď však hovoríme o digitálnych zariadeniach, je dôležité vedieť, že nehovoríme len o nových hypermoderných zariadeniach, ale tak isto sem patria aj klasické médiá – televízia, tlač, rádio a outdoorová reklama – ktoré sú v procese zmeny z analógových na digitálne, čiže postupne sa tiež stávajú digitálnymi médiami. V priebehu 20-tich rokov bude väčšina všetkých médií digitálna.

Medzi najvýznamnejšie formy digitálneho marketingu súčasnosti patrí napr. mobilný marketing, využívanie sociálnych médií, hry, email marketing, digital signage a iné digitálne formáty, ktoré budú atraktívne pre čoraz väčšie skupiny ľudí.

Mobilný marketing

Mobilný marketing (MM) predstavuje jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich nástrojov marketingovej komunikácie, ktorý sa postupne rozširuje spolu s rozvojom sietí mobilných operátorov a mobilných zariadení, ako sú mobilné telefóny, smartfóny, PDA, MDA a i. Hlavným nástrojom je samozrejme mobil, ktorý sa však nevyužíva na jeho klasický účel, čiže telefonovanie. Na distribúciu komerčného i nekomerčného obsahu sa používajú technológie ako SMS, MMS, YAPs, Bluetooth, WLAN, Infrared (IRDA) a iné.

Pojem MM sa dostal do popredia zo začiatku vďaka SMS-marketingu, ktorý sa za posledných pár rokov stal legitímnym reklamným kanálom, avšak vďaka stále sa rozvíjajúcim technológiám je možnosť využívať stále viac a viac funkcií mobilných zariadení pre marketingové účely. Ďalšie pojmy, s ktorými sa stretávame v MM sú napr. Mobile Advertising (reklama v mobile), MMR – Mobile Marketing Research (marketingový prieskum s pomocou mobilných zariadení), Mobile Banking, mWallet (mobilná peňaženka), mPay (platenie cez mobil), Mobilný Internet, Location based marketing (reklamné upozornenia na obchody, čerpacie stanice, hotely, atď v závislosti od polohy užívateľa mobilného zariadenia) a mnoho ďalších. Bohužiaľ sa stretávame aj s negatívnymi formami, ako je Mobile SPAM, mHacking, SMS interception (odposluch, odchytávanie zasielaných SMS) a iné formy novodobej kriminality.
Populárne sú tzv. mobilné hračky, logá, tapety, vyzváňacie tóny, Java hry a ďalšie doplnky, ktoré si získali najmä teenagerov. Pri čoraz technicky vyspelejších mobiloch je úplne bežné, že používateľ v mobile surfuje na internete. V slovenských podmienkach sú obľúbené súťaže, v ktorých spotrebitelia posielajú SMS, alebo populárne je tiež SMS hlasovanie, kúpa cestovného lístka priamo v mobile.
Vďaka rôznym aplikáciám sa tak z mobilného telefónu môže stať messenger, peňaženka, prehrávač, rádio alebo aj televízor. A keďže vývoj ide neustále vpred, dá sa predpokladať, že práve využívanie takýchto aplikácii má veľkú budúcnosť a marketéri sa preto zameriavajú týmto smerom. Odhady hovoria, že v roku 2013 sa bude na internet pripája viac užívateľov prostredníctvom mobilov ako cez klasické PC.
Spolu s efektívnym zacielením, sľubuje mobilná reklama aj bezkonkurenčnú merateľnosť. Komunikácia prebieha s konkrétnym užívateľom telefónu, je možné zmerať reakcie zákazníkov v každej časti procesu – od prvotnej reakcie na ponuku (preklik, odpoveď na SMS a pod.) po nákupné chovanie zákazníka.
Za moderný nástroj mobilného marketingu, ktorý poskytuje pri marketingovej komunikácii množstvo príležitostí na využite, sa môže považovať u nás nie veľmi známy pojem QR kód, hoci bol vyvinutý ešte pred 17-timi rokmi v Japonsku.
QR kód je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý vyvinula japonská spoločnosť Denso-Wave v roku 1994. Skratka „QR“ pochádza z anglického označenia Quick Response (Rýchla reakcia), keďže kód je navrhnutý s ohľadom na rýchle dekódovanie. Princíp použitia spočíva v tom, že QR kód vytlačený na papier alebo predmet sa zosníma kamerou alebo fotoaparátom, a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v kóde.
QR kódy môžu niesť textovú správu, detailné kontaktné informácie alebo odkaz na webové stránky. Pre predstavu koľko toho QR kód dokáže, môžeme uviesť, že do jednej QR matice sa zmestí asi 7000 čísel, alebo 4300 znakov.
Tieto kódy sa môžu nachádza kdekoľvek, napr. na billboardoch s reklamou na produkt alebo službu, plagátoch s možnosťou stiahnutia si hudby zadarmo, letákoch pre získanie zľavového kupónu, na webovej stránke pre jednoduchšie uloženie kontaktných údajov firmy, na samotných produktoch, atď. QR kód s vlastným textom si môžete vygenerovať aj samy, po stiahnutí niektorej z množstva aplikácií do svojho mobilu, ktoré sú zadarmo a môžete ho nosiť napr. na tričku, alebo ho posla v SMS správe. Túto u nás inovatívnu metódu použila vo svojej reklamnej kampani spoločnosť SEAT.
Hoci mobilný marketing na Slovensku nie je ešte príliš rozšírený, pretože veľa marketérov mu na Slovensku veľkú šancu nedáva, Pavol Magic vo svojom článku tvrdí, že Slovensko je pre mobilný marketing ideálne. Pre svoje tvrdenie udáva niekoľko vysvetlení:

 1. Slovensko je malé, teda je jednoduchšie šíri novú myšlienku.
 2. Podľa neoficiálnych údajov je u nás rovnaké množstvo používateľov tzv. „múdrych“ telefónov ako v Češku (len iPhonov je asi 100-150 tis.).
 3. Mobil síce nemá úplne každý, ale štatisticky každý má minimálne jednu SIM kartu
 4. Veľa ľudí si myslí, že na Slovensku nie je dobrý mobilný internet, ale práve naopak. V kvalite pokrytia sme 9. na svete spolu s českom (88 % ľudí má pokrytie signálom s rýchlosťou vyššou ako 2 Mbps).
 5. V druhom kvartáli 2010 bolo Slovensko jednou z piatich krajín, kde presiahol objem stiahnutých dát prostredníctvom mobilných zariadení 1GB za mesiac.

Sociálne médiá

Sociálne siete sa za posledné roky stali novým komunikačným kanálom, cez ktorý sa spoločnosti snažia vytvoriť o najväčšie spojenie spotrebiteľ a so značkou. Nejde o klasické stránky, ale určité aplikácie, na ktorých prebieha virtuálna konverzácia, zdieľajú sa fotky, videá, hudba, poskytuje sa priestor pre publikovanie vlastnej tvorby, budujú sa vzťahy medzi užívateľmi. Medzi najznámejšie sociálne siete používané slovenskými užívate mi patrí predovšetkým Facebook, slovenský pokec, My Space, YouTube, Flickr, LinkedIn, Twitter i Wikipedia atď.
Sociálne siete sa v rámci marketingu využívajú s cieľom budovania si PR a dobrého mena firmy, vytvára sa na nich komunita vašich priaznivcov, o umožňuje aktívne s nimi komunikovať, podporujú sa na nich reklamné kampane spoločnosti.

Sociálna sieť Facebook

Najznámejšia sociálna sieť Facebook je fenoménom tejto doby a hovorí sa, že kto tam nie je, ako keby neexistoval.
Facebook (FB) je rozsiahly komunitný webový systém, ktorý založil 4. februára 2004 Mark Zuckerberg počas štúdia na Harvardovej univerzite. Facebook pôvodne slúžil len študentom Harvardovej univerzity. V dnešnej dobe slúži Facebook hlavne na komunikáciu, nadväzovanie priateľstiev a zdieľanie fotografií a videí. V polovici roku 2006 mal už 7 miliónov členov a od januára 2011 cez 600 miliónov používateľov. Jeho hlavný konkurent MySpace, donedávna neohroziteľná jednotka na trhu s počtom užívateľov nad 100 miliónov, stratil svoju pozíciu v roku 2008.

facebook-http://pixabay.com/en/facebook-mouse-cursor-mouse-pointer-76536/

Facebook marketing

Keďže je Facebook ešte stále na vzostupe, bude pevnou súčasťou online marketingových kampaní a online komunikácie. Spoločnosti totiž zistili, že spotrebitelia majú oveľa intenzívnejší vzťah k značkám na sociálnych sieťach ako na oficiálnom webe. Začína boj o každého nového „likera“. Spoločnosti si zakladajú fanúšikovské stránky, kde získavajú tisíce používateľov, ktorých môžu jednoduchšie informovať o novinkách, organizujú spotrebiteľské súťaže, používatelia môžu diskutovať o produktoch, vymieňať si skúsenosti, vyjadrovať svoju spokojnosť ale tiež nespokojnosť .
Odvážny krok orientovať svoju digitálnu kampaň týmto smerom urobila spoločnosť vlastniaca značku alkoholických nápojov Bacardi. Po zistení, že oficiálna webová stránka vykázala pokles počtu návštevníkov približne o 77 percent za posledné dva roky, presunula skoro všetky aktivity na Facebook a pri tejto stratégii má v pláne zotrvať najbližšie dva roky.


Bacardi-http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bacardi_Rum.jpg
Facebook predstavuje reklamný kanál, ktorého potenciál by podobne ako v prípade Google Adwords reklamy, nemal nikto prehliadať. Z jeho biznis využitím na Slovensku sú však spojené aj marketingové výhody, ktoré nemožno dosiahnu pomocou iných reklamných kanálov:

 • Aktuálne je na FB zaregistrovaných viac ako 1,6 milióna slovenských používateľov, z nich je vyše 1,25 milióna starších ako 18 rokov. To znamená, že Facebook reklama dokáže v súčasnosti osloviť viac ako polovicu aktívnych Slovákov na internete.
 • Viac ako 50% registrovaných aktívnych používateľov sa prihlási na Facebook aspoň raz denne. Aktivita užívateľov Facebooku pritom stále rastie a s ňou pribúdajú aj možnosti a výhody, ktoré Facebook reklama prináša.
 • Momentálne sú najrýchlejšie rastúcou vekovou skupinou na Facebooku používatelia nad 35 rokov. To vyvracia tvrdenia, že Facebook reklama môže oslovi len tínedžerov. Facebook ako reklamný kanál je vhodný pre všetky typy produktov a služieb. Facebooku sa nedá poprieť ani vysoká kúpyschopnosť jeho návštevníkov. Veď viac ako pol milióna užívateľov má nad tridsať rokov.

Facebook stránka je základom prítomnosti firmy na FB, je to verejný profil, ktorým sa firma prezentuje priamo užívateľom. S každým novým fanúšikom sa rozširuje okruh ľudí, ktorý o spoločnosti vedia. Efektivita FB stránky, je ovplyvnená obsahom, ktorý sa na ňom nachádza.
Facebook reklama je propagácia spoločnosti, jej produktov a služieb. Táto forma reklamy poskytuje výhody, ktoré nie je možné dosiahnuť prostredníctvom iných médií. Základom efektívnosti reklamy je cielenie reklamných odkazov na špecifické skupiny. Užívatelia FB si do svojho profilu zadávajú vek, pohlavie, vzdelanie, súčasné bydlisko, prácu, svoje koníčky, záľuby a na základe týchto informácii, firmy môžu presne zadefinovať komu sa bude reklama zobrazovať, pre koho bude zaujímavá, a týmto ich nasmerovať na svoje stránky. Na základe sledovania reálnych výsledkov, čiže návštevnosti webu a záujmu o produkty, je potrebné tieto reklamné kampane neustále kontrolovať a optimalizovať zacielenie. Podpornou aktivitou FB reklamy je vytvorená FB stránka, s aktuálnymi informáciami a diskusiami o produktoch a firme. Keďže sa rozpočet na reklamu určuje denne, je možné načasovať reklamu a určiť presné obdobie trvania.
Typy reklamy a cena:

 • CPC (cost per click) – tento model určuje koľko ste ochotný zaplatiť za jedno kliknutie na inzerát, kto je ochotný zaplatiť za kliknutie viac, bude jeho inzerát umiestnený na prvej pozícii.
 • CPM (cost per mile) – pri tomto modeli sa platí za 1000 zobrazení inzerátu, bez ohľadu na to, či na inzerát niekto klikne alebo nie.
 • Cena sa určuje individuálne podľa nastavených parametrov cielenia, cena nikdy neprekročí určený denný limit.
 • ,

Facebook aplikácie majú podobu záložiek, kvízou, hier až po zobrazenie webovej stránky priamo na Facebooku. Cieľom aplikácií je osloviť cieľových zákazníkov a prehĺbiť zážitok, ktorý si z FB stránky prinesú.
Novinkou na Slovensku je geolokačná služba pre mobilné telefóny Facebook Places(FB miesta), ktorá pomocou GPS a dátového pripojenia zistí, kde sa nachádzate a aké podniky sú vo vašej blízkosti. Niektoré podniky po prihlásení sa k nim ponúkajú zľavy. Služba umožňuje zdieľať na FB polohu, a tak priatelia zistia, kde sa nachádzate a umožní vám stretáva sa.
Facebook Deals je nová služba, pomocou ktorej firmy uverejňujú rôzne zľavy a špeciálne akcie. FB sa dohodne s predajcom na poskytnutí zľavy za produkt alebo službu a FB túto akciu následne uverejní na svojej stránke a predaj sa môže začať
Facebook ako nástroj marketingovej komunikácie je ešte pomerne mladý a neustále sa vyvíja, a treba ho hlavne považovať za akýsi doplnok k ostatným formám online marketingu, v rámci celého marketingového plánu.

Email marketing

Email marketing je jeden z najlepších nástrojov, ktorý umožňuje udržiavať stálu komunikáciu so svojimi bývalými, aktuálnymi a tiež potencionálnymi zákazníkmi. Emaily sú činnosťou, ktorú vykonávame každý deň pri vykonávaní práce s počítačom.
Email patrí medzi najefektívnejšie komunikačné kanály. Medzi jeho hlavné výhody patrí:

 • jeho príjem je vyžiadaný samotným prijímateľom,
 • rýchla realizovateľnosť kampane,
 • možnosť personalizácie kampane,
 • vysoká návratnosť investície,
 • nízke náklady na prípravu a odoslanie kampane,
 • aktívna komunikácia s prijímateľmi,
 • ďalšia šíriteľnosť samotnými prijímateľmi,
 • interaktivita použitím automatických odpovedí a ich spúšťacích mechanizmov,
 • merateľnosť a štatistické vyhodnotenie efektivity kampane.

Prostredníctvom emailu sa pravidelne posielajú záujemcom aktuálne a hodnotné informácie. V rámci lojality k svojim odberateľom, je potrebné dodržiavať zákon email marketingu, a teda dodržiavať isté podmienky, ako napr. dobrovoľnosť prihlásenia sa k odberu e-mailových správ, možnosť sa z prijímania kedykoľvek odhlásiť a nepoužívať nakúpené databázy e-mailových adries.

autor: Juraj Španihel

Zdroj:
http://medialne.etrend.sk/marketing-spravy/socialne-siete-mozno-prevalcuju-
http://marketing.krea.sk/clanky/email-marketing/
http://www.ui42.sk/internetovy-marketing/facebook-marketing.html?page_id...